Dane do tworzenia skutecznych treści

Dla zwiększenia skuteczności treści warto oprzeć content marketing na rzetelnych danych. Dobrze wykonana analiza SEO powinna wskazać pożądane informacji. Dzięki temu można tworzyć treść, która budzi zaufanie u odbiorców. Użytkownicy chętniej dają wiarę informacjom, jeśli widzą, że mają wiarygodną podstawę. Dlatego twórcy contentu powinni wykorzystywać w swojej pracy raporty, statystyki, analizy, czyli czerpać dane z wiarygodnych źródeł. Takie działanie może zwiększyć zainteresowanie odbiorców, a także wpłynąć na skuteczne pozycjonowanie stron internetowych.

Wartościowe dane w marketingu treści

W content marketingu dobrą praktyką jest wykorzystanie różnego rodzaju danych liczbowych (także wyrażonych w procentach). Można wykorzystać je w testach, porównaniach, a także w infografikach, wykresach i tabelach. Pozwalają na bardziej obrazowe przedstawienie problemu i dają odbiorcy wyobrażenie wielkości danego parametru czy skali zagadnienia. Innym formatem danych, które można wykorzystać w content marketingu, są cytaty.

Wiarygodne źródła danych

Wykorzystując dane w marketingu treści należy zwrócić uwagę nie tylko na to jakie one są, ale też skąd pochodzą. Decyduje to o wiarygodności zarówno danych, jak i całej treści, która na nich bazuje. Dlatego dane liczbowe warto czerpać z raportów, statystyk, analiz udostępnianych przez powszechnie szanowane organizacje i instytucje prywatne oraz publiczne. Chcąc wykorzystać cytaty warto inspirować się wypowiedziami postaci uznawanych powszechnie za autorytety w danej branży bądź w skali światowej.

Content wykorzystujący wartościowe dane, pozyskiwane z wiarygodnych źródeł, buduje zaufanie wśród odbiorców. Jeżeli użytkownicy dostrzegą, że tworzone treści są oparte na solidnych podstawach chętniej będą je polecać innym, ponieważ zyskają zaufanie i poczucie, że nie ośmieszą się i nie wyjdą na głupców udostępniając tak wiarygodny post. Rosnąca liczba odnośników, kierujących do Twojego contentu, może mieć istotne znaczenie dla skutecznego pozycjonowania strony www.