Marketing treści i SEO

Pod pojęciem 'pozycjonowanie', kryje się skrót angielskiego zwrotu Search Engine Optimization. Oznacza on proces optymalizacji witryny w celu poprawy ilości i jakości ruchu konkretnej strony. Zadaniem optymalizacji strony internetowej jest zapewnienie możliwie najlepszych jakościowo naturalnych wyników wyszukiwania. Mając to na względzie oraz fakt, iż content marketing skupia się na pozyskaniu zainteresowania klientów dzięki publikacji użytecznych treści, można odnaleźć powiązanie między SEO i marketingiem treści.

Jaki jest związek między content marketingiem a pozycjonowaniem stron www?

W obszarze SEO można wyróżnić działania tzw. on-page (w obszarze witryny) i off-page (poza witryną). Przykładowo dobranie odpowiednich słów kluczowych pozwala z jednej strony skierować tekst do konkretnej grupy odbiorców (co jest ważne dla marketingu treści), a z drugiej – rozpoznać odpowiednio treść przez algorytmy wyszukiwarki internetowej (co ma znaczenie w pozycjonowaniu stron internetowych). Punktem wspólnym dla marketingu treści i SEO jest też odpowiednie linkowanie. Wartościowy content wywołuje zainteresowanie, co może przełożyć się na udostępnianie linku do artykułu, nagrania, infografiki, zdjęcia. Pozyskiwanie linków korzystnie wpływa natomiast na pozycjonowanie stron www.

Marketnig treści i pozycjonowanie mogą być elementami jednej, spójnej kampanii reklamowej. Dwie współdziałające równocześnie strategie mają szansę na przyniesienie lepszych efektów w budowaniu wizerunku eksperta czy zaangażowania społeczności. Efekt synergii pozwala także na poszerzenie zasięgu oddziaływania takiej kampanii oraz zwiększeniu intensywności oddziaływania przekazu w regonie. Tworzenie treści pod SEO powinno być nieodłączonym elementem umowy dlatego też nie powinno wpływać dodatkowo na cennik pozycjonowania.